Hem

Varmt välkomna till en ny säsong med

Föreningen Norden Örebro!

Höstens program 2018

 

”Det nordiska samarbetet behövs mer än någonsin”

 

 

http://www.dn.se/debatt/repliker/det-nordiska-samarbetet-behovs-mer-an-nagonsin/

Föreningen Norden i Örebro hälsar dig varmt välkommen till två spännande kvällar med Norden som tema.

Ambassadör för nordiska frågor Krister Bringéus, Regeringskansliet:

 

”Så utvecklas Nordenfrågorna under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2018”

 

Måndagen den 26 november kl. 19.00, ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro

 

Ett inkluderande Norden, Ett hållbart och innovativt Norden och Ett tryggt och öppet Norden är övergripande teman under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018.

Det första temat "Ett inkluderande Norden" fokuserar på vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska länderna delar och som riskerar att öka klyftorna inom och mellan våra länder. Under ordförandeskapet vill Sverige även uppmuntra till en dialog om vilka nordiska institutioner och projekt som våra baltiska grannländer kan vara intresserade att bli delaktiga i.

 

Det andra temat "Ett innovativt och hållbart Norden" fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030, i Norden såväl som globalt.

 

Det avslutande temat handlar om "Ett tryggt och öppet Norden" där fokus ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna med trygghet och öppenhet som ledord. Mot bakgrund av att flera nordiska länder tar fram, eller har färdigställt, nationella säkerhetsstrategier vill det svenska ordförandeskapet stärka koordinering och erfarenhetsutbyte kring dessa strategier.

 

Krister Bringéus kommer närmast från uppdraget som särskild utredare och ansvarig för utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten (SOU 2016:57). Han har tidigare bl.a. varit sändebud för Arktisfrågor i UD, civil chef för den svenska insatsen i norra Afghanistan med placering i Mazar-e Sharif, ambassadör i Belgrad, chef för den svenska OSSE-delegationen i Wien och chef för UD:s säkerhetspolitiska enhet.

 

Läs mer om Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet på https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nordiska-ministerradet-sveriges-ordforandeskap-2018/

 

Kvällen är ett samarrangemang med övriga Norden-föreningar i Örebro län och Arkivcentrum.

Ingen föranmälan krävs, men om du har frågor får du gärna kontakta Magnus Persson, ledamot i Föreningen Norden Örebros styrelse: magnusepersson@hotmail.se , eller undertecknad.

 

Än en gång varmt välkommen!

 

Torgny Larsson

Ordförande

 

 

Senare i höst har Föreningen Norden Örebro ytterligare två arrangemang, båda traditionsenliga:

 

Kura skymning den 12 november och

 

Julmyset den 7 december.

 

Mer information kring dessa kvällar kommer senare.

 

Generalsekreterare Bo Andersson, Föreningen Norden, gästade Örebro den 8 oktober och ledde en workshop under rubriken:

 

”The Nordic Way – en samhällsmodell att utveckla!”

 

Har Norden förmågan att bli en global framtidsregion? Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens utmaningar? Man talar ofta om ”den nordiska modellen”. I dag finns ett nästa steg – ”The Nordic Way” som på ett djupare plan försöker förklara vad det är i de nordiska länderna som är unikt och som tar sin utgångspunkt i föreningsdemokratin och vårt unika sätt att organisera samhället.

 

Bo Andersson, generalsekreterare på Föreningen Norden beskriver The Nordic Way bland annat så här: ”Det har visat sig svårt att finna enighet om de fördelningsprinciper som ska gälla i förvärvsliv och samhälle och som upplevs som rättvist av alla. Utifrån en gemensam kunskap om dessa svårigheter har de nordiska länderna och åtskilliga intresseorganisationer lagt ned mycket tid och kraft på att finna och utveckla både former och procedurer för samarbete och hantering av intressetvister och rättstvister. Former och procedurer som berörda intressenter uppfattar som både effektiva och legitima. Beslut som växer fram på denna grund får också en relativt hög legitimitet än i andra former och procedurer. Legitimitet i procedur A ger legitimitet i beslutet B. Under årens lopp har det växt fram olika nordiska lösningar, inom olika sektorer, områden och samhällsnivåer. De skiljer sig delvis åt hur man går från ide till beslut, sedan till genomförande och utvärdering. Men det finns många likheter mellan dem, och dessa har vi valt att kalla för The Nordic Way.”

 

Se en presentation av The Nordic Way

https://issuu.com/interactivepublishing8/docs/the_nordic_way

Vårens program 2018

Perkele 2 – Bilder från Finland

Är det värt att bo, leva, älska och dö i Finland?

Bio på Roxy i salong 1

Tisdagen den 17 april kl 18.30

Jörn Donners ursprungliga dokumentärfilm Perkele från 1971 var en genomskärning av den tidens Finland. Nu kommer uppföljaren och uppdaterar bilden av landet. Vårt samhälle ser åtminstone ytligt sett annorlunda ut; bilarna, medierna, stormarknaderna, utlandsturismen. Delvis är det ändå samma Finland vi ser, på gott och ont. Musiken spelar en viktig roll i filmen. Den bygger på teman av Jörn Donner och är komponerad av dels nya artister, dels sådana som medverkade redan i den första delen.

 

Denna egensinniga dokumentär är regisserad av Jörn Donner och bjuder på sund anarkism och tankar som går mot strömmen, vilka är mer än på sin plats i dessa tider.

Var och en betalar sin egen biljett à 110 kr (pensionär: 90 kr). Biljettkassan öppnar 30 minuter före utsatt föreställningstid. Biljetter kan också köpas i förväg direkt från Roxys hemsida eller via bio.se. Klicka på »Köp biljett« vid den föreställning du är intresserad av, välj platser och eventuella rabatter och välj betalningssätt. Du får sedan via epost en streckkod, som du tar med och visar upp i kassan på Roxy.

 

Efter filmen samlas vi i Roxys fikalokal för att prata om filmen. Föreningen Norden bjuder på kaffe/te med rågbröd, ost och grönt.

Årets upplaga av Nordiskt gästabud hölls fredagen den 23 mars på Margareta Festvåning. Åland var temat, både när det gällder mat och prat. Ett 20-tal personer hade infunnit sig för att spisa på kallrökt laxmousse med svartbröd, gratäng på abborre och äpple med pressad potatis och ålandspannkaka med sviskonkräm.

 

Örebros kommundirektör Anne Andersson med rötter i denna lilla ö besökte oss denna kväll och gav sin personliga bild av Åland från förr och framåt, Åland denna egensinniga ö.

Nordiskt gästabud

 

Anne Andersson överraskade oss med att sjunga Ålänningens sång, Ålands landskapssång, skriven av John Grandell och tonsatt av Johan Fridolf Hagfors och första gången framförd under sångfesten i Mariehamn 1922. På Åland sjungs den numera på midsommarafton och på Ålands självstyrelsedag den 9 juni.

 

Landet med tusende öar och skär,

danat ur havsvågors sköte.

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.

Dig går vår längtan till möte!

Forngravars kummel i hängbjörkars skygd

tälja din tusenårs saga.

Aldrig förgäta vi fädernas bygd,

vart vi i fjärrled än draga,

vart vi i fjärrled än draga.

 

Skönt är vårt Åland när fjärdar och sund

blåna i vårljusa dagar,

ljuvt är att vandra i skog och i lund,

i strändernas blommande hagar.

Midsommarstången mot aftonröd sky

reses av villiga händer,

ytterst i utskärens fiskareby

ungdomen vårdkasar tänder,

ungdomen vårdkasar tänder.

 

Aldrig ha åländska kvinnor och män

svikit sin stam och dess ära;

ofärd oss hotat, men segervisst än

frihetens arvsrätt vi bära.

Högt skall det klinga, vårt svenska språk,

tala med manande stämma,

lysa vår väg som en flammande båk,

visa var vi äro hemma,

visa var vi äro hemma.

 

En tredje vers utelämnas sedan länge när sången sjungs, men lyder som följer:

 

Skönt är vårt Åland när vågsvallet yr

högt mot de mäktiga stupen

när under stjärnhimlen kyrkfolket styr

över de islagda djupen.

Ryter än stormen, i stugornas ro

spinnrocken sjunger sin visa

minnet av barndomens hägnande bo

sönerna lyckligast prisa,

sönerna lyckligast prisa.

Årsmöte

 

Föreningen Nordens i Örebro höll årsmöte med efterföljande föredrag och supé onsdagen den 14 februari på Margareta Festvåning i Örebro.

 

Ordförande Torgny Larsson omvaldes på 2 år liksom ordinarie styrelseledamöterna Gunilla Björling och Lars Nordin. Thomas Börjesson valdes in som ny styrelsemedlem, även han på 2 år.

 

Kvar i styrelsen är Yvonne Bergman, Maria Haglund, Liz Hultgren, Kjell Lund och Magnus Persson.

 

Som revisor omvaldes Åke Ericson på 2 år.

 

Efter avslutat årsmöte föreläste vår riksorganisations ordförande Sinikka Bohlin om »Föreningens roll i världspolitiken«.

Årsmöteskvällen avslutades med en gemensam middag.

Höstens program 2017

I höst fokuserar vi på Finland för att uppmärksamma 100 år av självständighet

Julmys

Välkommen till det traditionella julmyset! I år uppmärksammar vi Finlands 100-årsjubileum och vi har Föreningen Nordens generalsekreterare Bo Andersson som gäst. Han kallar sitt föredrag för »Norden i centrum«. Som vanligt har vi god mat och en hel del lotterivinster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Fredagen den 8 december kl 18.30

 

Plats: ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, vån 5

 

Pris: 225 kr för mat exkl alkohol. Betalas till ArkivCentrums bg 5270-9862, ange Norden

 

Anmälan till undertecknad senast den 1 december

--

 

Yvonne Bergman

Arkivchef

ArkivCentrum Örebro län

Nikolaigatan 3

702 10 Örebro

019-777 1951 direktnr

019-611 29 00 vxl

0730-43 08 52

yvonne.bergman@arkivcentrum.se

www.arkivcentrum.se

 

 

Kura skymning

I samband med den nordiska biblioteksveckan högläste skådespelaren Gunnar Uddén måndagen den 13 november enligt tradition på Gammelgården i Kvinnersta. Årets tema var »Öar i Norden«. En liten tapper skara fick lyssna till Uddéns uppläsning ur Ulla-Lena Lundbergs bok »Is« om en ung präst som tillsammans med sin fru och dotter flyttar från det finska fastlandet till Örarna i den åländska skärgården. I samband med högläsningen bjöd Föreningen Norden de närvarande på kaffe och smörgås.

 

Finland finns inom mig – Agnes Thor, fotoutställning

Tid: 6 december – 25 februari

 

Prova på: Finsk tango

Tid: 10.00-14.00. Drop in

 

Vill ni veta mer om Föreningen Norden Örebro så hör av er till oss:

Ordförande: Torgny Larsson, torgny.larsson@orebro.se

Vice ordförande: Yvonne Bergman, yvonne.bergman@arkivcentrum.se

För er som har en e-postadress och ännu inte har lämnat den till oss, hör av er till Yvonne Bergman.

 

Nordiskt gästabud

Lördagen den 25 mars höll föreningen Nordiskt gästabud på Gamla Örebro Café & Konferens i Wadköping.

 

Med anledning av att Finland i år fyller 100 år som självständig stat föreläste docent Thord Strömberg om Finland och händelserna 1917. Han kallade sitt föredrag »Mannerheims eller Otto Wilhelm Kuusinens Finland? Bakgrunden till inbördeskriget på vårvintern 1918«.

 

Till detta serverades en lyxig fisksoppa med mycket dill och nordiska smaker. Som desert bjöds på en blåbärspaj med crème anglaise.

 

 

Årsmöte

Föreningen Nordens årsmöte 2017 ägde rum i brasrummet på Örebro läns museum tisdagen den 14 februari. Efter sedvanliga mötesförhandlingar föreläste länsmuseichef Birgitta Johansen om kulturminnesvårdens start i länet under rubriken «1856 – Djurklou, järnvägar och kulturminnesvård«.

 

Efter förhandlingar och föreläsning serverades en pajbuffé.

Finska krigsbarn

Torsdagen den 27 april kl 18.30 på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3

 

80 000 finska barn hamnade under andra världskriget hos fosterfamiljer i Sverige. När freden slöts uppstod stridigheter om var barnen egentligen hörde.

 

F d adjunkten i historia Lars-Göran Rådström föreläser.

 

Föreningen Norden bjuds in. ArkivCentrum arrangerar.

Bio Roxy visar under våren filmer kopplade till Finlandsåret« (se pressmeddelande):

 

Tisdagen den 7 mars kl 19.15: »Land utan lag (Armoton maa)«.

 

10–12 mars kl 19.15, 14 mars kl 19.00

och 15 mars kl 14.15: »Tom of Finland

 

17–22 mars kl 19.00: »Ljus i natten« (Toivon tuolla puolen)

 

Tisdagen den 4 april kl 19.00: »Udda vänner (Saattokeikka)

Det här gjorde vi 2016

Rúna Baianstovu berättade inlevelsefullt om sitt hemland, Färöarna.

 

Se ett litet brottstycke från hennes föreläsning ovan!

Julmys

 

Föreningens julmys 2016 ägde rum fredagen den 2 december på ArkivCentrum. Årets tema var »Färöarna. Det lilla i det stora«. Rúna Baianstovu, uppvuxen på Färöarna och nu universitetslektor vid Örebro universitet gästade oss och berättade om årets temaland.

 

Vår ordförande Torgny Larsson upmärksammade föreningens 85-åriga historia. I övrigt förekom sedvanligt lotteri med massor av vinster.

 

Och julbordet, inte att förglömma, lika digert som vanligt.

Ordförande Torgny Larsson rekapitulerade föreningens 85-åriga historia.

 

Sedan väntade julmat i stora lass.

Kura skymning i Axbergs hembygdsgård

 

Måndagen den 14 november samlades en liten tapper skara i Axbergs hembygdsgård för att höra

skådespelaren Gunnar Uddén läsa ur Emmi Itärantas bok »Vattnets vakter« i brasans sken. Vi var inte så många den här gången, förmodligen beroende på att vi hade samtidigt biskopsbesök i Axberg. Fika och lotteri hörde i vanlig ordning till programmet.

 

Kura skymning arrangerades av Föreningen Norden Örebro i samarbete med Axberg-Hovsta hembygdsförening och Vuxenskolan.

För er som missade Gunnar Uddéns uppläsning: Här kan ni se och höra ett stycke ur Emmi Itärantas bok »Vattnets vakter«.

Nordendagen

 

Föreningen Nordens generalsekraterare Bo Andersson gästade Örebro torsdagen den 17 november med anledning av Nordendagen. Dagen började med att han intervjuades av Martin Dyfverman i Länsradion, fortsatte med ett föredrag på Vuxenskolan på temat »The Nordic way« och avslutades på ArkivCentrum, där han gav en organisatorisk överblick av s k Nordiska modellen. I samband med den efterföljande kaffestunden fick de närvarande Nordenmedlemmarna tillfälle att utbyta tankar om den nordiska samarbetet, både nationellt och lokalt.

Föreningens ordförande Torgny Larsson tackar landshövding Maria Larsson under överinseende av tidigare landshövdingen Gerd Engman.

Årsmötet 2016

Föreningen Norden i Örebro höll årsmöte onsdagen den 10 februari i residensvåningen på Örebro slott.

 

Landshövdig Maria Larsson tog emot oss och gav sin syn på nordiskt samarbete och på vår region.

 

Efter sedvanliga förhandlingar fanns möjlighet, för dem som så önskade, att bli kvar och äta en bit tillsammans.